O interim managementu

Interim management je vztah mezi vlastníkem, nebo statutárním orgánem společnosti a manažerem. Interim manažer pomáhá společnosti přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. Pro lepší pochopení uvádím 5 služeb, které nabízím.

Moje poslání Interim manažera:

Jsem ,,údržbářem“ zaměstnanců společnosti. Pomáhám firmám neztratit konkurenceschopnost tím, že udržuji, měním, nebo rozvíjím všechno týkající se zaměstnanců. Někdy je to hodinářská práce, jindy potřebuji pořádné kladivo.

O interim managementu

Interim management je vztah mezi vlastníkem, nebo statutárním orgánem společnosti a manažerem. Interim manažer pomáhá společnosti přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. Pro lepší pochopení uvádím 5 služeb, které nabízím.

Moje poslání Interim manažera:

Jsem ,,údržbářem“ zaměstnanců společnosti. Pomáhám firmám neztratit konkurenceschopnost tím, že udržuji, měním, nebo rozvíjím všechno týkající se zaměstnanců. Někdy je to hodinářská práce, jindy potřebuji pořádné kladivo.